ЗА КОНТАКТ

Адрес: 1000 София, Общ. Триадица, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02 932 09 28, 0889 81 67 63
Email: alashka@bia-bg.com
Web: www.ik.bia-bg.com
FB: www.facebook.com/IK.Bojidar.Danev
Управител: Анета Алашка

БАНКОВА СМЕТКА

Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД
БАНКА ДСК EАД СОФИЯ – BIC: STSABGSF
Сметка в лева IBAN: BG57STSA93000026449315

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД
Адрес: София 1000, общ. Триадица, ул. Алабин 16-20
ЕИК: 205 87 27 41
МОЛ: Анета Калчева Алашка

 

Намерете ни на картата: