Книги

В портфолиото на ИК „Божидар Данев“ попадат издания от сферата на науката и публицистиката, документалистиката, каталози на съвременно изкуство, учебна литература и др. Акцент в работата на издателската къща се поставя върху две основни тематични направления: Икономика и социално развитие; Българска култура и изкуство. През м. април 2020 г. ИК „Божидар Данев“ пусна в продажба книга,…

Сп. Noblesse Oblige

Сп. Noblesse Oblige  (фр. ез.: „Благородството задължава“) е печатно издание на Българска стопанкса камара – съюз на българския бизнес (БСК), което излиза от 2019 г. четири пъти в годината. Печата се във формат А4, на 70 грама висококачествена офсет хартия, с обем 88 страници, в тираж 3000 екз. Noblesse Oblige е единственото списание, което се…