Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД е 100% собственост на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК).

Дружеството е учредено през м. Септември 2019 г. и е регистрирано в Търговския регистър, с предмет на дейност „Информационна, издателска, рекламна, консултантска и всякаква друга дейност незабранена със закон“. ИК „Божидар Данев“ притежава регистрация по ISBN 978-619-91527.

Издателската къща носи името на Божидар Данев в знак на почит към дългогодишния председател на Българската стопанска камара, който отдаде 25 години от своя живот (1993-2018 г.) за изграждането, развитието и утвърждаването на Камарата като водеща работодателска организация в България, както и за създаването и поддържането на нейния международен авторитет.

ИК „Божидар Данев“ носи тежестта (в позитивния смисъл на думата) на две високо ценени в обществото марки – Българската стопанска камара и Божидар Данев. В тази връзка, акцент в работата на издателската къща се поставя върху две основни тематични направления:

  1. Икономика и социално развитие – от гледна точка на спецификата на БСК като бизнес съюз с дългогодишно присъствие в публичното пространство чрез своята аналитична, прогностична и често мисионерско-образователна активност;
  2. Българска култура и изкуство – с оглед специфичните интереси на Божидар Данев към творчеството на плеяда съвременни художници и скулптори.

В портфолиото на ИК „Божидар Данев“ попадат:

  • Издания от сферата на науката и публицистиката, документалистиката, каталози на съвременно изкуство, учебна литература и др., свързани с посочените по-горе тематични направления;
  • Периодични издания, вкл. списанието на БСК „Noblesse Oblige“;
  • Рекламно-информационни материали на БСК и членове на Камарата, вкл. по проекти с външно финансиране.

Амбицията на ИК „Божидар Данев“ е да подпомага членовете на БСК при популяризирането на тяхната дейност, като им предоставя консултантски, рекламни и издателски услуги при преференциални условия. Ние можем да Ви съдействаме за коректура, дизайн, предпечат и печат на всички Ваши рекламно-информационни и аналитични материали, научна и научно-популярна литература, да Ви консултираме за визията, тиража и начина на разпространение на Вашите материали, и да Ви осигурим атрактивни цени за предпечат и печат, благодарение на нашите партньори от „ФолиАрт“ ООД.


КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 1000 София, Общ. Триадица, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02 932 09 28, 0889 81 67 63
Email: alashka@bia-bg.com
Web: www.ik.bia-bg.com
FB: www.facebook.com/IK.Bojidar.Danev
Управител: Анета Алашка

БАНКОВА СМЕТКА
Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД
БАНКА ДСК EАД СОФИЯ – BIC: STSABGSF
Сметка в лева IBAN: BG57STSA93000026449315

ДАННИ ЗА ФАКТУРА
Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД
Адрес: София 1000, общ. Триадица, ул. Алабин 16-20
ЕИК: 205 87 27 41
МОЛ: Анета Калчева Алашка


УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ [pdf]