В портфолиото на ИК „Божидар Данев“ попадат издания от сферата на науката и публицистиката, документалистиката, каталози на съвременно изкуство, учебна литература и др.

Акцент в работата на издателската къща се поставя върху две основни тематични направления: Икономика и социално развитие; Българска култура и изкуство.


През м. април 2020 г. ИК „Божидар Данев“ пусна в продажба книга, посветена на 80-годишнината от рождението на Божидар Данев и 40-годишнината от учредяването на Българската стопанска камара. Божидар Данев – познатият и непознатият събира авторски статии и интервюта с дългогодишния ръководител на БСК, както и спомени и мнения за него от негови съмишленици, партньори и приятели.

В портфолиото на ИК „Божидар Данев“ за 2020 г. е и книгата на доц. д-р Даниела Илиева Комуникация НАвреме и НА място„. Целта на книгата е да подготви читателя за едно различно общуване. Дава се концептуална рамка и специфични умения за комуникация в комплексна среда. Представят се инструменти за постигане на лични, академични, професионални и стратегически бизнес цели. В книгата се представят умения за комуникация през различен поглед, а именно чрез поемане на отговорност за комуникационния процес. Освен различни теории и модели за комуникация, книгата представя на читателите тенденциите във вербалната и дигиталната комуникация, като най-задълбочено е представен НЛП модела (невро-лингвистично програмиране). Отделя се специално внимание на невербалната комуникация и презентационните умения като ключови за съвременния, отговорен комуникатор, независимо дали комуникацията се осъществява в неформална или формална среда, в личен или професионален контекст. Книгата завършва с отделна глава, посветена на конвенционални, модерни и различни практически приложими техники и стратегии за усъвършенстване на комуникационните умения, сред които НЛП техники, сугестопедични модели и др.