NOBLESSE ОBLIGE е печатно издание на Българска стопанска камара. Печата се във формат А4, на 70 грама висококачествена офсет хартия, с обем 88 страници, в тираж 3000 екз. Изпраща се персонално!

АУДИТОРИЯ:

Списанието се разпространява безплатно сред членовете на Българската стопанска камара в цялата страна, институции и бизнес организации, собственици и топ-мениджъри на водещите български компании и до 150 лидери на мнение в София.

Читателите са добре образовани, с разнообразни интереси и любопитни към случващото се по света и в България. Пътуват често. Икономически активни. Реализират своите новаторски бизнес идеи в България. Търсят и оценяват различната гледна точка. Възраст: 25-65 годишни.

Списанието има и онлайн версия, достъпна през сайта на БСК, както и през профилите на Камарата в социалните мрежи.

Вж. ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА
Първо фолио 1780 лв.
Второ фолио 1480 лв.
Вътрешно фолио 1280 лв.
Цяла дясна страница 1090 лв.
Цяла лява страница 880 лв. (за последната 1/3 от списанието цената е 640 лв.)
Трета корица 1380 лв.
Четвърта корица 1780 лв.
Content присъствие (PR, интервю, advertorial, друг тип рекламна публикация).
Приема се след съгласуване, публикува се като част от съдържанието и е с дизайна на списанието
+25% върху стандартните цени

Забележка: Втора корица не се предлага самостоятелно  I  Половин страница не се приема като формат  I  Цените са без ДДС!


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
Файлови формати Файловете следва да са с резолюция 300 dpi, EPS, AI, TIF, PSD, INDD или PDF. Текстовете в TIF и PDF формати да са растеризирани. Текстовете в EPS да са в криви. Файлът се подава в необрязан формат!
Размери на страница 202х276 мм обрязан формат
207х286 мм необрязан формат
Вж. МАКЕТ на страници
Размери на фолио 404×276 мм обрязан формат
414х286 мм необрязан формат
Вж. МАКЕТ на фолио
Срокове Крайният срок за подаване на готови визии за бр.7 е 15 декември 2020 г.!
Броят ще излезе от печат на 15 януари 2021 г.
Тема на броя „Ново начало“

ЗА КОНТАКТ:
Гергана Гиздина – тел. 0883 499 229, изпратете Email


РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ ДО ХОРА, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ!