NOBLESSE ОBLIGE е печатно издание на Българска стопанска камара. Печата се във формат А4, на 70 грама висококачествена офсет хартия, с обем 88 страници, в тираж 3000 екз. Изпраща се персонално!

АУДИТОРИЯ:

Списанието се разпространява безплатно сред членовете на Българската стопанска камара в цялата страна, институции и бизнес организации, собственици и топ-мениджъри на водещите български компании и до 150 лидери на мнение в София.

Читателите са добре образовани, с разнообразни интереси и любопитни към случващото се по света и в България. Пътуват често. Икономически активни. Реализират своите новаторски бизнес идеи в България. Търсят и оценяват различната гледна точка. Възраст: 25-65 годишни.

Списанието има и онлайн версия, достъпна през сайта на БСК, както и през профилите на Камарата в социалните мрежи.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА
Първо фолио 1780 лв.
Второ фолио 1480 лв.
Вътрешно фолио 1280 лв.
Цяла дясна страница 1090 лв.
Цяла лява страница 880 лв. (за последната 1/3 от списанието цената е 640 лв.)
Трета корица 1380 лв.
Четвърта корица 1780 лв.
Content присъствие (PR, интервю, advertorial, друг тип рекламна публикация).
Приема се след съгласуване, публикува се като част от съдържанието и е с дизайна на списанието
+25% върху стандартните цени

Забележка: Втора корица не се предлага самостоятелно  I  Половин страница не се приема като формат  I  Цените са без ДДС!


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
Файлови формати Файловете следва да са с резолюция 300 dpi, EPS, AI, TIF, PSD, INDD или PDF. Текстовете в TIF и PDF формати да са растеризирани. Текстовете в EPS да са в криви. Файлът се подава в необрязан формат!
Размери на страница 202х276 мм обрязан формат
207х286 мм необрязан формат
Вж. МАКЕТ на страници
Размери на фолио 404×276 мм обрязан формат
414х286 мм необрязан формат
Вж. МАКЕТ на фолио
Срокове Крайният срок за подаване на готови визии за бр.7 е 15 декември 2020 г.!
Броят ще излезе от печат на 15 януари 2021 г.
Тема на броя „Ново начало“

ЗА КОНТАКТ:
Гергана Гиздина – тел. 0883 499 229, изпратете Email


РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ ДО ХОРА, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ!