Име: Стоян Велешки

Години: 33

Образование: Бакалавър и магистър по информатика и изчислителна техника, Тулски държавен университет (Тула, Русия); Master of Research in Computing, Robert Gordon University, (Aberdeen, UK).

Работа: Началото на своята кариера започнах в научни организации. Работил съм в Българската академия на науките, Обединения институт за ядрени изследвания (Дубна, Русия) и Robert Gordon University (Abeerdeen, UK). Днес съм Associate Software Architecture и Security Expert в развойния център на SAP в България, в екип, който разработва и поддържа основните services на SAP Cloud Platform. Много се радвам, че съм в България и че съм част от общността на българите, завършили в Обединеното кралство – UK Alumni Club.

Три причини, заради които избра да се върнеш: След много години, прекарани в различни градове и страни, липсата на семейството и носталгията към родината се оказаха сред основните причини да се завърна в България. Разговорите и съветите от приятели също повлияха на моето решение. От тях разбрах, че има големи софтуерни фирми в България, които държат на развитието на своите служители и работят върху интересни и иновативни международни проекти.

Климатът и природата бяха също причина да се завърна. Смятам, че България е уникална със своите минерални извори, високи планини и разнообразие от сезони.

Три неща, които искаш да промениш в България:

Разединението на българите – често чувам “важно е аз да съм добре, а другите да се спасяват”. Според мен българите преди всичко трябва да се обеденим, ако искаме да се справим с трудностите, които имаме и ще имаме в бъдеще.

Отношението към образованието и науката – необходими са повече внимание и ресурси за тяхното развитие. Необходимо е да се създаде среда, която ще задържи младите “умове” и би върнала други българи от чужбина.

Липсата на достатъчно паркове – в големите градове практически отсъстват ново построени паркове, където хората биха могли да спортуват или да се разхождат.

Откъде черпиш енергия? От прекараното със семейството време и пътуванията из България.

От какви лидери имаме нужда днес?  Лидерът преди всичко трябва да носи отговорност за взетите решения, които могат да имат както положителени, така и отрицателени резултати. Необходимо е да има морал, да е честен и да вдъхновява другите.

Ако трябва да избереш един мъдър цитат, с който да започнеш деня си, кой би бил той? “Каквото и да можеш да направиш или си мечтаеш, че можеш да направиш, заеми се с него. Смелостта крие в себе си гениалност, сила и магия.“ Йохан Волфганг фон Гьоте