Учебникът е издаден за целите на обученията по ЗБУТ, организирани от Центъра за професионално обучение при БСК, и не подлежи на продажба. При интерес към учебника и обученията по ЗБУТ, можете да се обърнете към ЦПО при БСК.

Съдържание:

  • Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасността и здраве при работа
  • Модул 2: Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  • Модул 3: Процедури и дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа
  • Модул 4: Примерни документи на предприятието.
  • Добри практики, анкети и тестове

За контакт с ЦПО при БСК:
Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: +359 2 932 09 69
Антоанета Кацарова– директор; a.katzarova@bia-bg.com
Стефка Добрева – експерт; s.dobreva@bia-bg.com
Марлен Моллова – експерт; m.mollova@bia-bg.com