На 5 ноември 2019 г. Божидар Данев – председател на Българската стопанска камара (БСК) в продължение на 25 години, трябваше да навърши 80 години, а на 25 април 2020 г. се навършват 40 години от основаването на БСК.

По тези два повода, в края на м. април 2020 г. ще излезе от печат сборник, съдържащ авторски статии и интервюта на Божидар Данев, както и спомени за него от над 60 негови колеги и приятели, икономисти, политици, художници и др.

Изданието ще бъде луксозно, във формат А5, 232 стр., с твърда корица.

„Божидар Данев – познатият и непознатият“ ще се опита да представи дългогодишният председател на БСК в непознатата му светлина – позитивен, съпричастен, щедър, почтен, мъдър, отговорен, отдаден докрай на идеите и каузите си, отличен кулинар, естет, познавач и колекционер на произведения на изкуството, страстен любител и разказвач на вицове. Божидар Данев – такъв, какъвто го познаваха неговите близки, колеги и приятели.

За да бъде помнен…

Благодарим на всички, които се включиха с впечатления и спомени за незабравимия Божидар Данев!

__________

Съставител, редактор и коректор: Анета Алашка
Координатори: Радосвет Радев, Добри Митрев, Красимира Рангелова, Гергана Гиздина, Анета Йорданова, Румяна Балабанова, Ася Станчева, Анжела Данева
С подкрепата на: Индустриален холдинг България АД, Обединен българска банка АД, ФолиАрт ООД и Съюз на пивоварите в България.
Дизайн, предпечат и печат: ФолиАрт ООД
Издател: Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД
София, 2020 г.
ISBN: 978-619-91527-0-6 ©