На 16 декември 2019 г. ще излезе от печат бр. 4 на списанието на БСК „Noblese Oblige“.

В този брой ще се опитаме да обобщим най-важните постижения на българския бизнес през изтичащата 2019 г. и да погледнем към перспективите за 2020 г.