ИК „Божидар Данев“ официално стартира дейност през м. ноември 2019 г. след регистрация в Търговския регистър.

Дружеството е учредено през м. Септември 2019 г. и е регистрирано в Търговския регистър, с предмет на дейност „Информационна, издателска, рекламна, консултантска и всякаква друга дейност незабранена със закон“.

Издателската къща носи името на Божидар Данев в знак на почит към дългогодишния председател на Българската стопанска камара, който отдаде 25 години от своя живот (1993-2018 г.) за изграждането, развитието и утвърждаването на Камарата като водеща работодателска организация в България, както и за създаването и поддържането на нейния международен авторитет.

Амбицията на ИК „Божидар Данев“ е да подпомага членовете на БСК при популяризирането на тяхната дейност, като им предоставя консултантски, рекламни и издателски услуги при преференциални условия.